به گزارش سایت طبتاج  یکی از نگرانی های مادران در دوران بارداری برقراری رابطه جنسی در دوران بارداری است، بسیاری از مادران و پدران تصور می کنند که رابطه زناشویی در بارداری خطرناک است، در حالی که طبق توصیه پزشکان اگر مادر بارداری در وضعیت بارداری پرخطر قرار نداشته باشد، باید بتواند به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی رابطه جنسی خود با همسرش را در تمام مراحل بارداری حفظ کند، زیرا فواید رابطه جنسی در دوره بارداری بسیار حائز اهمیت است. این کار نه تنها برای مادر باردار و جنین مضر نیست، بلکه فواید بسیاری داشته و به سلامت مادر باردار و جنین و همچنین حفظ صمیمیت و انسجام خانوادگی نیز کمک بسیاری می کند.