برای تشکیل خانواده آماده هستید، پس بهتر است بدانید هیچ وضعیت اشتباهی برای باردار شدن وجود ندارد، اما ممکن است چند وضعیت وجود داشته باشد که احتمال ملاقات اسپرم با تخمک را افزایش دهد. اگر در جستجوی بهترین وضعیت هنگام مقاربت برای بارداری هر چه زودتر هستید و می پرسید که احتمال بارداری در کدام پوزیشن بیشتر است؟ جواب شما در همین مقاله است. ما تمام اطلاعاتی را که شما نیاز دارید گردآوری کرده ایم.