Code Center

محتوای سایت آموزش جنسی و زناشویی طبتاج جهت کمک به مسایل جنسی و زناشویی خانواده ها تهیه و تنظیم شده است و مناسب افراد زیر 18 سال نمی باشد. در صورتی که زیر 18 سال دارید , این سایت را ترک نمایید .

حقوق جنسى و زناشویی زن و شوهر در اسلام

یکی از مسایلی که در اسلام بسیار بدان تاکید شده است حقوق جنسی زن و شوهر می باشد.بر هر زن و مرد مسلمان واجب است به دستورات دین خود در مسائل جنسی عمل نماید اگر شما هم خواهان داشتن اطلاعاتی درباره حقوق جنسی همسران هستید در ادامه همراه با طبتاج  شوید تا درباره حقوق زن و شوهر در اسلام بیشتر بدانید.

حقوق زن و شوهر در اسلام

به گزارش سایت آموزش جنسی و زناشویی طبتاج زوجین نسبت به یکدیگر حقوقى دارند که رعایت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحکم ضرورى است. دستهاى از آن حقوق، حقوق جنسى است که به سهم خود نقش بسزایى در تداوم زندگى زناشویى دارند. در دین مبین اسلام این حقوق مورد توجه قرار گرفته است.

با شناخت صحیح و اجراى اق زن و شوهر در اسلام ، میتوان ضمن تداوم زندگى زناشویى، به برخى از شبهات مطرح در این زمینه پاسخ داد. این مقاله با بهرهگیرى از روش توصیفى ـ تحلیلى و با مراجعه به منابع متعدد اسلامى و همچنین برخى از یافته های علمى به بررسى حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخى شبهات مطرح در این زمینه می پردازد. یافته های این تحقیق عبارت اند از:

۱٫ حق جنسى هیچ یک از زوجین در اسلام نادیده گرفته نشده است، هریک به تناسب خود حقوق و تکلیفى بر عهده دارند.

۲٫ در مواردى که زن گرم مزاج بوده و بیش از یک بار در چهار ماه نیاز به ارضاى جنسى دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج، مىتوان احتیاطا شوهر را ملزم به ارضا یا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود.

۳٫ تحقیقات علمى نیز نشان مىدهد که حقوق جنسى تعیین شده در اسلام موافق طبع عمومى زن و مرد مىباشد.

کلید واژه ها: حقوق جنسى، زن و شوهر، تفاوت های زن و مرد، گرم مزاجى زن.

مقدّمه هر کدام از زن و شوهر در برابر دیگرى حقوقى دارند که بىتوجهى بدانها به شکل درست و کامل، مىتواند نارضایتى و اختلاف در زندگى زناشویى را به دنبال داشته باشد، از جمله این حقوق، حقوق جنسى همسران است که رعایت آن توسط زوجین نقش بسزایى در استحکام روابط زناشویى خواهد داشت.


زن و شوهر

حقوق جنسی واجب زن و شوهر در اسلام

در این مقاله برآنیم تا با نگاهى فقهى و تا حدى روان شناختی، حقوق جنسى زوجین را بررسى کنیم. در این مقاله مىکوشیم در سه بخش به این پرسشها پاسخ دهیم:

۱٫ حقوق جنسی واجب زن و شوهر به لحاظ دینى کدامند؟

۲٫ آیا اسلام همانگونه که به حق جنسى مرد توجه کرده، به حق جنسى زن نیز توجه کرده است؟

۳٫ آیا تفاوتهایى که زن و مرد در زمینه حقوق جنسى دارند، با طبیعت آنها سازگار و هماهنگ است؟

۴٫ یافته های علمى و روان شناختی در زمینه تفاوت های جنسى زن و مرد چه نظرى دارند؟ البته با توجه به اینکه حقوق جنسى مرد بسیار روشن است، به طور مختصر بدان اشاره مىکنیم و در ادامه به طور گسترده به بررسى حق جنسى زن از منظر فقهى مىپردازیم.

در پایان نیز به یافته های علمى و روان شناختی در زمینه تفاوت های جنسى زن و مرد اشاره خواهیم کرد.

۱٫ حق جنسى شوهر از دو جنبه و با نگاهى فقهى میکوشیم حقوق جنسى شوهر را بررسى کنیم:

الف. حق تمکین زن بدون عذر شرعى نمیتواند از نزدیکى کردن شوهر جلوگیرى کند.(۱) به طور کلى یکى از حقوق شوهر بر زن، حق تمکین جنسى است و صرفنظر از برخى استثناها، به ویژه موارد ضرر داشتن (مفهوم فقهى ضرر)، بودن زن یا شوهر در حالت احرام، روزه واجب، بودن زن در حالت حیض یا نفاس و…، محدودیت  براى این مسئله در نظر گرفته نشده است.(۲)

حق تمکین زن در قرآن

مستندات: دلایل متعددى براى این مسئله ارائه شده است که سه نمونه را ذکر مىکنیم:

۱٫ یکى از آیاتى که در این زمینه مىتوان از آن استفاده کرد، آیه ۲۲۳ سوره بقره است: «نِسَآؤُکُم حَرثٌ لَّکُم فَأتُوا حَرثَکُم أَنَّى شِئتُم وَقَدِّمُوا لأَنفُسِکُم وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّکُم مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ المُؤمِنِینَ»؛ زنان شما کشتزار شمایند، پس از هر سو و هر وقت که خواستید به کشتزار خود درآیید و (با نیت اکتفاء به حلال در مقابل حرام و طلب فرزندى صالح از این عمل، ثوابى) براى خودتان پیش فرستید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد و مؤمنان را مژده بده.

البته در صورتى میتوانیم از این آیه براى حق تمکین شوهر استفاده کنیم که واژه «أَنَّى» در آیه به معناى زمانى باشد.

در اینباره در تفسیر المیزان میخوانیم: «کلمه “انى” از اسماى شرط است، که مانند کلمه “متى” در خصوص زمان استعمال مىشود.

البته گاهى در مکان هم به کار میرود. حال اگر در آیه موردبحث به معناى مکان باشد، معنا چنین میشود: “شما به کشتزار خود وارد شوید، از هر محلى که خواستید”، و اگر به معناى زمان باشد، معنایش این میشود: “شما هر وقت خواستید به کشتزار خود بروید.”(۳) و به هر معنا که باشد، مىخواهد اطلاق را برساند؛ مخصوصا با قید (شئتم) این اطلاق روشن تر به چشم میخورد.

زنان شما کشتزار شمایند یعنی چه

این را هم باید بدانیم که آوردن جمله “زنان شما کشتزار شمایند” قبل از بیان “فاتوا حرثکم” و نیز تعبیر از زنان براى بار دوم به (کشتزار)، خالى از این دلالت نیست که مراد توسعه و آزادى دادن در عمل زناشویى است.(۴)

همچنین بخوانید :  بهداشت فردی یکی از دلایل برای داشتن رابطه‌جنسی مناسب!

به هر حال، در صورتى که «أَنَّى» در این آیه به معناى زمان باشد ـ همانگونه که علىبن ابراهیم در تفسیر قمى(۵) و سیدمحمد شیرازى در تبیین قرآن آن را به معناى زمانى دانسته اند(۶)

ـ میتوان از آیه براى اثبات حق تمکین نیز استفاده کرد؛ زیرا در این صورت، آیه بر این معنا دلالت میکند که هر زمان خواستید، مىتوانید با زنانتان آمیزش کنید، و این همان چیزى است که مرد بر اثر حق تمکین، به آن میرسد.

نکته: در این آیه زنان به مزرعه تشبیه شدهاند، و چه بسا این تشبیه براى بعضى سنگین آید که چرا اسلام درباره نیمى از نوع بشر، چنین تعبیرى به کار برده است؛ در حالى که نکته باریکى در این تشبیه نهفته است.

در حقیقت، قرآن مىخواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانى نشان دهد که زن وسیله ارضاى شهوت و هوسرانى مردان نیست، بلکه وسیل هاى براى حفظ حیات نوع بشر است

ـ همانگونه که گیاهان در کشتزار رشد میکنند و ادامه حیات مىدهند، انسانها نیز به وسیله وجود زنان متولد شده و نسل شان ادامه مىیابد

ـ این سخن هشدارى براى آنان است که جنس زن را بازیچه یا وسیله هوسبازى میدانند.(۷)

حق مرد بر زن در اسلام

۲٫ در روایتى که از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است: «زنى به نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: یا رسولاللّه حقّ مرد بر زوجه اش چیست؟

فرمود: آنکه او را فرمان ببرد و از نافرمانی اش بپرهیزد و از مال شوهر (بدون رضاى او) چیزى به فقیر ندهد، و نیز بدون اجازه او روزه مستحبى نگیرد، و او را از کامیابى مانع نشود، هرچند بر جهاز شترى سوار باشد، و از خانه اش بدون رخصت وى خارج نشود که اگر بدون اجازه از منزل بیرون رفت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و رحمت همگى او را لعنت کنند تا به خانه اش باز گردد… .(۸)


زن و مرد

حق جماع مرد در اسلام

۳٫ در روایت دیگرى از امام باقر (علیه السلام) میخوانیم: «امیرمؤمنان (علیه السلام) درباره مردى که با زنى ازدواج کرده و مهریه زن را به عهده گرفته بود به شرط آنکه اختیار کامگیرى و طلاق با او (یعنى با زن) باشد، فرمود: زن با سنّت مخالفت نموده و متولّى امرى گشته که اهلش نبوده؛ بعد حکم فرمود: که صداق به عهده مرد است و جماع و طلاق نیز به دست اوست و این سنّت است.»(۹)

همانگونه که میبینید در روایت اول آمده است که او را از کامیابى منع نکند (حتى اگر سوار بر جهاز شترى باشد) و در روایت دوم است که حق جماع به دست مرد است.

با دقت در متن این دو روایت به راحتى میتوان حق تمکین را براى مرد اثبات کرد؛ زیرا با توجه به اینکه حق جماع به دست مرد است، میتواند در هر زمان که خواست با زن نزدیکى کند و از سوى دیگر، زن هم نمیتواند او را از کامیابى منع کند و این مسئله همان چیزى است که مرد در حق تمکین به آن میرسد.

البته توجه داشته باشیم که این حکم مربوط به زمانى است که زن عذر شرعى نداشته باشد.

ب.اختیار فسخ عقد در مواردى خاص اگر به سبب برخى بیمارى های واگیردار یا کاستى های جسمى زن در اندام های تناسلى، امکان بهره گیرى جنسى براى شوهر فراهم نشود، او میتواند عقد ازدواج را فسخ کند و این نیز گواه روشنى بر این مطلب است که اسلام حق جنسى مرد را به رسمیت شناخته است.

(۱۰) براى نمونه، اگر زن دچار قرن(۱۱) باشد شوهر اختیار فسخ دارد؛ یعنى میتواند عقد ازدواج را فسخ کند. البته این عیب، زمانى مجوز فسخ است که معلوم شود پیش از عقد بوده باشد، و اما اگر بعد از عقد حادث شود، مجوز فسخ نمیشود.(۱۲)

بد نیست در حقوق زن و شوهر در اسلام در مورد آرایش زن بیشتر بدانید

رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم به حولا فرمود: زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شوهر مگذار، در غیاب شوهر خود را خوشبو مکن، روسری خود را که جلب نظر می کند، و مچ دست را نشان مده، اگر چنین کنید دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید. ایشان از اینکه زن در خارج از خانه لباس چشمگیر بپوشد، به صورتی که نظر دیگران را جلب کند نهی فرموده، و از اینکه زیور صدا دار با خود بردارد قدغن نمود.

مردی که در برابر دیدگانش و با رضایت و اجازه او، زنش آرایش کند و از خانه بیرون رود و در معرض دید همگان قرار گیرد دیوث است، هرکه آن مرد را دیوث بنامد گناهی نکرده و از حقوق شوهر بر زن است.

زنی که بدین صورت بیرون رود و همسرش راضی باشد، به هر قدمی که آن زن برمی دارد خانه ای از آتش برای شوهرش بنا می شود، بال و پر زنان خود را در این زمینه بچینید، نگذارید در این امور پر بگیرند، که بی بال و پر بودنشان در این مسائل موجب خوشنودی و سرور برای شما و کل خانواده است.

تهیه و تنظیم مطلب در مجله آموزش زناشویی و جنسی طبتاج http://tebtaj.ir

برچسب‌ها

تا حالا۱ تا نظر داشتیم!

محسن باقری خطیبانی

سلام 

 

تشکر 

 

وب بسیار مفیدی دارید و می تواند پاسخگوی سوالات خیلی از زوجین یا خانواده‌ها باشد. چنین وبی از نیازهاست. ممنون و تشکر 

۱۷ خرداد ۹۹
خیلی ممنون دوست و استاد گرامی , شما هم وبسایت جامع و مفیدی در زمینه ادبیات دارید . موفق باشید

۱۷ خرداد ۹۹
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
آموزش جنسی و زناشویی