Code Center
زمانی که بیشترین قدرت باروری را دارید کی هست ؟

زمانی که بیشترین قدرت باروری را دارید کی هست ؟

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۶ دی ۹۹

 

 چگونه حامله شوم, چگونه حامله شویم, چگونه حامله کنیم

چگونه حامله شویم(1)

 

چگونه حامله شوم؟

به گزارش سایت طبتاج  نمی دانید چگونه حامله شوید؟ در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چطور تخمک گذاری را پیش بینی کنید، چند وقت یکبار آمیزش داشته باشید و با اهمیت انتخاب های سالم در زندگی آشنا شوید.

چه زمانی اسپرم ها قدرت باروری بیشتری خواهد داشت ؟

چه زمانی اسپرم ها قدرت باروری بیشتری خواهد داشت ؟

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۶ دی ۹۹

 

 

 

برخورداری از قدرت باروری, کاهش قدرت باروری, کیفیت اسپرم

 

به گزارش سایت طبتاج  بسیاری از آقایان قدرت باروری ندارند،اما در تحقیقات جدید محققان مشخص شده است که زمان نقش بسیار مهمی در باروری این افراد دارد،آیا می دانید زمان مناسب چه ساعتی می باشد؟

قدرت جنسی در مردان را بشناسید

قدرت جنسی در مردان را بشناسید

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۴ دی ۹۹ 

آمیزش جنسی

 

آمیزش جنسی- قدرت جنسی در مردان

به گزارش سایت طبتاج  وقتی تعریف از قدرت جنسی میشود متوجه خواهید شد که چه اهمیتی دارد زیرا باور خواهید نمود که تقریباً نصف مردم به عدم قدرت جنسی دچارند.

قدرت جنسی در مردان

قدرت جنسی در مردان

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۱۰ مهر ۹۹

آمیزش جنسی- قدرت جنسی در مردان

وقتی تعریف از قدرت جنسی میشود متوجه خواهید شد که چه اهمیتی دارد زیرا باور خواهید نمود که تقریباً نصف مردم به عدم قدرت جنسی دچارند.

آموزش جنسی و زناشویی