Code Center
آشنایی با سکس و رابطه جنسی

آشنایی با سکس و رابطه جنسی

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۳۱ ارديبهشت ۹۹

آشنایی با 10 نوع سکس و رابطه جنسی

 
بسیاری از افراد در طول زندگی ، انواع مختلفی از رابطه جنسی را تجربه می کنند که بر اساس شرایط و موقعیت ، متفاوت هستند. مثلا گاهی اشتیاق زیادی به رابطه دارید ، گاهی در شرایطی قرار گرفته اید که تصمیمات اشتباه می گیرید ، چیزهایی تصور می کنید که انتظارش را نداشته اید و یا بسیاری از اتفاقات خوب و بد دیگر را در پیش رو دارید.
آموزش جنسی و زناشویی