به گزارش سایت طبتاج  در دوران بارداری با وجود تغییرات زیادی که در بدن شما رخ می دهد، شاید مشکلات جنسی آخرین چیزی است که به آن فکر می کنید. در این قسمت به مشکلات شایع در برقراری رابطه جنسی از ترشح شیر از پستان ها تا حالت تهوع می پردازیم و راهکارهای ساده ای برای حل مشکلات نزدیکی در بارداری نشان می دهیم. به شما کمک کنیم رابطه جنسی بهتر و لذت بخشی را در این دوران تجربه کنید.