Code Center
آموزش ماساژ جنسی برای زوج ها

آموزش ماساژ جنسی برای زوج ها

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۲ شهریور ۹۹
ماساژ جنسی به ایجاد اعتماد فیزیکی و روانی کمک می کند زیرا یکی از طرفین خود را در احاطه دستهای دیگری قرار می دهد. در هنگام ماساژ جنسی باید به عکس العمل کلامی و بدنی همسرتان خوب توجه کرده و با توجه به میزان رضایت و نیاز او به ماساژ سایر قسمتهای بدنش ادامه دهد.
آموزش ماساژ جنسی و سکسی برای زنان و مردان

آموزش ماساژ جنسی و سکسی برای زنان و مردان

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۲۴ مرداد ۹۹
ماساژ جنسی به ایجاد اعتماد فیزیکی و روانی کمک میکند برای این که یکی از دو طرف خود را در محاصره دستهای دیگری قرار میدهد . در موقع ماساژ جنسی باید بالعکس عکس‌العمل کلامی و بدنی همسرتان خوب توجه کرده و باتوجه به میزان خشنودی و احتیاج وی به ماساژ دیگر قسمتهای بدنش ادامه دهد.
آموزش جنسی و زناشویی