Code Center
چه زمانی اسپرم ها قدرت باروری بیشتری خواهد داشت ؟

چه زمانی اسپرم ها قدرت باروری بیشتری خواهد داشت ؟

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۶ دی ۹۹

 

 

 

برخورداری از قدرت باروری, کاهش قدرت باروری, کیفیت اسپرم

 

به گزارش سایت طبتاج  بسیاری از آقایان قدرت باروری ندارند،اما در تحقیقات جدید محققان مشخص شده است که زمان نقش بسیار مهمی در باروری این افراد دارد،آیا می دانید زمان مناسب چه ساعتی می باشد؟

چه زمانی اسپرم ها قدرت باروری بیشتری دارند؟

چه زمانی اسپرم ها قدرت باروری بیشتری دارند؟

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۱۳ مهر ۹۹

 

بسیاری از آقایان قدرت باروری ندارند،اما در تحقیقات جدید محققان مشخص شده است که زمان نقش بسیار مهمی در باروری این افراد دارد،آیا می دانید زمان مناسب چه ساعتی می باشد؟

آموزش جنسی و زناشویی