Code Center
ده مساله اساسی در یک رابطه جنسی

ده مساله اساسی در یک رابطه جنسی

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۸ دی ۹۹

 

رابطه جنسی

 

 

10مساله اساسی در یک رابطه جنسی

1به گزارش سایت طبتاج  -رابطه جنسی یکی از ابعاد ارتباطی بین زن و مرد می باشد( بعد اقتصادی،بعد عاطفی ، بعد فکری، بعدجنسی) و رابطه جنسی مساله عجیب و غریب و چندش آوری نیست که خانواده ها نسبت به آن بی توجه باشند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها در آموزش مسئله رابطه جنسی به فرزندان خود کوتاهی می کنند.

چگونه در مورد مسائل جنسی با شوهر مان حرف بزنیم؟

چگونه در مورد مسائل جنسی با شوهر مان حرف بزنیم؟

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۱۸ آذر ۹۹میل جنسی

مسائل جنسی، اولین موضوع مورد بحث در روابط زناشویی است

 

به گزارش سایت طبتاج  هرچند خیلی از کارشناسان عقیده دارند امروزه بیشتر نارضایتی‌های زندگی مشترک ریشه در مسائل مالی دارند اما آمار مشکلات جنسی زوجین نیز بالاست. در واقع مسائل جنسی، اولین موضوع مورد بحث در روابط زناشویی است.

10 مساله اساسی در یک رابطه جنسی

10 مساله اساسی در یک رابطه جنسی

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۱۵ مهر ۹۹

1-رابطه جنسی یکی از ابعاد ارتباطی بین زن و مرد می باشد( بعد اقتصادی،بعد عاطفی ، بعد فکری، بعدجنسی) ورابطه جنسی مساله عجیب و غریب و چندش آوری نیست که خانواده ها نسبت به آن بی توجه باشند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها در آموزش مسئله رابطه جنسی به فرزندان خود کوتاهی می کنند.

آموزش جنسی و زناشویی