Code Center
غذاهای مفید برای تقویت فعالیت جنسی آقایان

غذاهای مفید برای تقویت فعالیت جنسی آقایان

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۵ دی ۹۹رابطه جنسی,فعالیت جنسی,افزایش قوای جنسی

غذاهای مفید برای تقویت فعالیت جنسی مردان

به گزارش سایت طبتاج  در کنار غذاهای اصلی،مواد غذایی زیر می‌توانند تاثیر زیادی بر افزایش قوای جنسی در مردان داشته باشند.

چگونه برای رابطه جنسی آماده شویم؟

چگونه برای رابطه جنسی آماده شویم؟

توسط محسن باقری خطیبانی
|
۳۰ تیر ۹۹
هنگام تهییج جنسی، دیواره‌ی مهبل با مایع مهبلی پوشیده می‌شود. دیواره‌ی مهبل غده‌ی ترشحی ندارد، اما رگ‌های خونی موجود در آن در نتیجه‌ی تحریک جنسی از خون پر می‌شوند و با فشاری که به بافت دیواره‌ی مهبل وارد می‌کنند، باعث خروج مایع میان بافتی(مایعی که فضای بین سلول‌ها را پر کرد) به سطح دیواره‌ی مهبل می‌شوند.
آموزش جنسی و زناشویی